Allied Group

קבוצת אלייד

קבוצת אלייד הינה קבוצת החזקות ישראלית ותיקה הפועלת מזה עשרות שנים בענפי הנדל"ן, התשתיות והרכב. בעשור האחרון הרחיבה הקבוצה את תחומי פעילותה והגדילה את היקפי העשייה בחברות קיימות; חיזקה את המומחיות הנגזרת מעבודה עם ספקים רבים ומגוונים ממדינות שונות בעולם ואימצה סטנדרטים גבוהים של מימון ותמחיר. בנוסף, העמיקה אלייד את יתרון הגודל והקימה חברת לוגיסטיקה המספקת שירותים לחברות בקבוצה.

לקבוצת אלייד מגוון גדול של לקוחות ושותפים עסקיים, החל במוסדות ממשלתיים וארגונים גדולים, הרוכשים שירותים ומוצרים לפרויקטים מורכבים, וכלה במאות אלפי משקי בית הרוכשים מחברות שבקבוצת אלייד מוצרים בני קיימא.

קבוצת אלייד היא קבוצה פרטית, בבעלות מלאה של איי ג'י טרסט.

הקבוצה הוקמה על ידי אהרון גוטווירט בשנת 1965 ובין ערכיה: מחוייבות למשק הישראלי, אסטרטגיית השקעות ארוכות טווח ומורשת של קבוצה המשלבת בהצלחה: רווחיות, ניהול סולידי והגינות עסקית. אחת הדוגמאות למחויבות של קבוצת אלייד למשק הישראלי היא ההשקעה בפרויקט מנהרות הכרמל שבחיפה. האסטרטגיה של אלייד, יחד עם תמהיל החזקות מגוון מקנים לקבוצה איתנות פיננסית גם בתקופות קשות.

אנשים שעושים את ההבדל:

מנועי הצמיחה העיקריים של אלייד הם כח האדם האיכותי בקבוצה ומערכת הקשרים האיתנה והיציבה שהיא מקיימת עם שותפים עסקיים ברחבי העולם. בשנים הקרובות מתכננת קבוצת אלייד להמשיך את מגמת ההתרחבות העסקית ולרכוש חברות, המגלמות פוטנציאל צמיחה והשבחה ארוכות טווח, מצטיינות בהון האנושי ובעלות זיקה ברורה למשק הישראלי.